dr Przemysław Papiór

dr Przemysław PapiórW 2016 uzyskał specjalizację z zakresu Chirurgii Stomatologicznej. Obecnie asystent i doktorant w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne), PSi (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), PTE ( Polskie Towarzystwo Endodontyczne), DGOi (Deutsche Gesellschaft Fur Orale Impalntologie), OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej), EDi (European Association of Dental Implantology). Ukończył liczne krajowe i międzynarodowe kursy z zakresu Chirurgii jamy ustnej, Implantologii i Implantoprotetyki.